Tháng: Tháng Hai 2018

Một số POOL đào chất lượng cho ASIC

MỘT SỐ POOL ĐÀO CHẤT LƯỢNG CHO ASIC (UPDATE), mọi người tham khảo và bổ sung thêm dùm em nhé: Các loại máy ASIC hiện có là: Máy A4 + L3 chạy thuật toán Scrypt. Máy T9 +…

Read More »

Chào tất cả mọi người!

No Picture

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!

Read More »