Home » Tin Tức

Một số POOL đào chất lượng cho ASIC

MỘT SỐ POOL ĐÀO CHẤT LƯỢNG CHO ASIC (UPDATE), mọi người tham khảo và bổ sung thêm dùm em nhé: Các loại máy ASIC hiện có là: Máy A4 + L3 chạy thuật toán Scrypt. Máy T9 +…

Read More »