Một số POOL đào chất lượng cho ASIC

MỘT SỐ POOL ĐÀO CHẤT LƯỢNG CHO ASIC (UPDATE), mọi người tham khảo và bổ sung thêm dùm em nhé:

Các loại máy ASIC hiện có là:
Máy A4 + L3 chạy thuật toán Scrypt.
Máy T9 + S9 chạy thuật toán SHA256.
Máy A900 + A2000 chạy thuật toán X11 và Qubit.
Máy X1300 + Ibelink + D3 chạy thuật toán X11.
Máy Pangolin + Penguin chạy thuật toán Ethash.
Máy Panda chạy thuật toán Equihash.

Social media icons

Các loại coin chạy được:
Scrypt: Nicehash, DNotes(NOTE), Scorecoin(SCORE), Bata(BTA), DGB-scrypt(DGB), Verge-scrypt(XVG),…
SHA256: DGB-SHA(DGB), Nicehash, Bitcoin, Curecoin(CURE), Zetacoin(ZET),…
X11: Nicehash, Dash, Digitalprice(DP), Startcoin(START),…
Qubit: Geocoin(GEO), DGB-Qubit(DGB), Nicehash
Ethash: Ethereum(ETH), Zcash(ZEC), Ethereum Classic(ETC)
Equihash: Ethereum(ETH),Ethereum Classic(ETC)
Tham khảo thêm tại: https://whattomine.com/

Một số Pool đào tham khảo:
1. Antpool: https://www.antpool.com/ có thể đào: BTC, LTC, ETH, ETC, DASH, ZEC,…
URL:stratum+tcp://stratum-ltc.antpool.com:8888

2. Litecoinpool: https://www.litecoinpool.org/ đương nhiên để đào Litecoin
URL: stratum+tcp://litecoinpool.org:3333

3. F2pool: https://www.f2pool.com/ đào BTC, LTC, ZEC, ETH
URL: Tùy vào coin bạn muốn đào

4. Nicehash: https://www.nicehash.com đào được tất cả các loại coin liệt kê ở trên
URL: Tùy vào coin bạn muốn đào

5. Blocksfactory: https://theblocksfactory.com/ chuyên đào DGB
URL: stratum+tcp://s1.theblocksfactory.com:9004

6. Hash-to-coin: https://hash-to-coins.com/ đào LTC, DGB, SCORE,…
URL: stratum+tcp://hash-to-coins.com:3333

7. Surpnova: https://www.suprnova.cc/ đào được DGB, BTC, ZEC, LTC, GEO…

8. Slushpool: https://slushpool.com/home/ đào được BTC, ZEC
Ngoài ra còn rất nhiều pool bạn có thể tham khảo tại bài viết dưới đây:

http://thecoindesk.com/tong-hop-cac-pool-khai-thac-bitcoin…/

About the Author: tuan